Викладацький склад

Селепій Оксана Дмитрівна

sana.selepiy@gmail.com

oksana.selepiy@pnu.edu.ua

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Методика формування елементарних математичних уявлень», «Педагогічні технології в ДНЗ»,

голова циклової комісії

 

Бай  Ігор

Богданович

bajbaj1966@gmail.com

спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогіч­них наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, викладач дисципліни «Малювання і ліплення»

 

Балкова Ольга

Василівна

ola44@i.ua

 

спеціаліст вищої категорії, старший вихователь, голова державної екзаменаційної комісії

 

Березовська Людмила Іванівна

lydunya@gmail.com

 

спеціаліст вищої категорії, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, викладач дисципліни  «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти»

 

Богославець Наталія

Володимирівна

ibnv1979@gmail.com

спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін  «Основи дефекто­логії», «Логопедична ритміка»

 

Гурей Ольга Іванівна

Olga.gurey@ukr.net

olha.hurey@pnu.edu.ua

спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Педагогічна психологія», «Методика організації образотворчої діяльності дітей», «Педагогіка»

 

Гнатюк  Михайло Васильович спеціаліст,  викладач дисципліни  «Малювання і ліплення»

 

Данів Тетяна Юріївна

t.selepiy@gmail.com

tetyana.daniv@pnu.edu.ua

Спеціаліст другої категорії,  викладач дисципліни  «Вступ до спеціальності», «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою», «Основи педагогічної майстерності», «Художня праця»

 

Костан Ірина Йосипівна спеціаліст І категорії, фаховий керівник практики

 

Мельник Олена Йосипівна

lenyysik19891@gmail.com

olena.melnyk@pnu.edu.ua

спеціаліст І категорії, викладач дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Теорія і методика фізичного виховання», «Методика фізичного виховання»

 

Никорак Наталія Юріївна

nnykorak08@gmail.com

nykorak@pnu.edu.ua

спеціаліст, викладач дисциплін  «Методика музичного виховання», «Співи і музична література», «Культурологія»

 

Недільський Степан Андрійович

 

спеціаліст, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної та спеціальної освіти, член державної екзаменаційної комісії

 

Салига Ірина Миколаївна

isalyga@gmail.com

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, викладач дисциплін  «Логопедія», «Теорія і практика логопедії»

 

Сидорів Сергій Мирославович

serhii.sydoriv@pnu.edu.ua

спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Іноземна мова (англ.)» «Раннє навчання англійської мови», «Методика навчання англійської мови в дошкільних закладах»

 

Сидорук Окасана Миколаївна

zubivoks@gmail.com

oksana.sydoruk@pnu.edu.ua

спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська мова»
Скавінська Людмила Михайлівна

skavinskalm@gmail.com

 

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, викладач дисциплін  «Логопедичні технології», «Основи корекційної педагогіки», «Основи корекційної педагогіки (дефектологія)»
Трохимчук Марія Олегівна

mariiatrokhimchuk@gmail.com

спеціаліст вищої категорії, викладач дисциплін  «Логопедичні технології»

 

Червінська І.Б.

chervinska.inna@gmail.com

 

спеціаліст вищої категорії, викладач–методист, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти, керівник практики

 

Чупровська Марта Ярославівна

chuprovska.marta@gmail.com

marta.chuprovska@pu.if.ua

marta.chuprovska@pnu.edu.ua

Спеціаліст першої категорії, викладач дисципліни «Література для дітей дошкільного віку», «Культура мовлення і виразне читання»